ข่าวการศึกษา

แบกรับบนบ่าเดินหน้าเพื่อประชาชน ครูวัง น้อมรับคำแนะนำ แก้ไขข้อผิดพลาด พร้อมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้น #เซฟครูวัง

วันนี้เพจ  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV  ได้เผยแพร่ภาพ ที่คุณครูของโรงเรียนวังไกลกังวล ครูต้นทางของการจัดการเรียนการสอน DLTV  โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบระบบการตรวจคัดกรองเนื้อหาก่อนออกอากาศ และให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่เทคนิค และครูผู้สอนออกอากาศ

โดยมีข้อความดังนี้

“น้อมรับคำแนะนำ และแก้ไขข้อผิดพลาด พร้อมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อเพื่อนครูและนักเรียนตัวน้อยของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล…..เพราะเราไม่เคยลืมว่าเราเป็นใคร และเรารู้ว่าเราจะสู้เพื่อใคร”
วันนี้(20 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบระบบการตรวจคัดกรองเนื้อหาก่อนออกอากาศ และให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่เทคนิค และครูผู้สอนออกอากาศ
มูลนิธิ ฯ และทุกฝ่ายได้ติดตามผลการออกอากาศ “การศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19” โดยความร่วมมือระหว่างของ 3 องค์กร ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กสทช. ออกอากาศวันแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 อย่างใกล้ชิดและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่พบในด้านต่าง ๆ ทันที
ขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง
คณะครูออกอากาศ โรงเรียนวังไกลกังวล
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Back to top button