ข่าวสอบบรรจุครู

ว15/2563 ถ้ามีเอกที่ขึ้นบัญชีไว้ว่างอยู่ให้บรรจุแต่งตั้ง ถ้าไม่มีให้ขอบัญชี ถ้ายังไม่มีอีกให้เปิดสอบแข่งขัน

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

Back to top button