อบรมออนไลน์

สสวท. ชวนครูอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต”

สสวท. ชวนครูอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต”

📣📣 เชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรม “การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต” ในรูปแบบออนไลน์ 💻
📅 กำหนดการ
รับสมัคร : 1 – 15 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม : ภายใน 25 พฤษภาคม 2565
อบรม : 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565
เปิดระบบสอบ : 1 – 31 สิงหาคม 2565
🎯 จำกัดเพียง 100 คน โดยแบ่งเป็น
1. ครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จำนวน 50 คน
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป จำนวน 50 คน
ทั้งนี้ สสวท. ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกครูร่วมอบรมตามลำดับการสมัครก่อน-หลัง
📌 สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ bit.ly/3rRVirW
#หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เวอร์ชัน 5.06 ในการอบรม หากยังไม่มีโปรแกรมสามารถสั่งซื้อได้ที่
🔹 Line ID: @ipstbookstore
สสวท. ชวนครูอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต”

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button