งานราชการ

สรรพากรเปิดสอบรับราชการ ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน จำนวน 753 อัตรา

สรรพากรเปิดสอบรับราชการ ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน จำนวน 753 อัตรา

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิ่ชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ   จำนวน 40 อัตรา  เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 8 อัตรา  เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน  จำนวน 540 อัตรา  เงินเดือน 11,500 – 12,650บาท
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 90 อัตรา  เงินเดือน 11,500 – 12,650บาท
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 30 อัตรา  เงินเดือน 11,500 – 12,650บาท
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จำนวน 40 อัตรา  เงินเดือน 11,500 – 12,650บาท
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  จำนวน 5 อัตรา  เงินเดือน 11,500 – 12,650บาท

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com

สรรพากรเปิดสอบรับราชการ ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน จำนวน 753 อัตรา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button