ข่าวการศึกษา

ไล่ออกจากราชการ ครู ที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ ก.ค.ศ.ออกแนวทางการพิจารณาโทษเพื่อความชัดเจนแล้ว

ไล่ออกจากราชการ ครูที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ ก.ค.ศ.ออกแนวทางการพิจารณาโทษเพื่อความชัดเจนแล้ว

วันนี้เพจ ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมบอร์ด ก.ค.ศ. แนวทางการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัย กรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา โดยได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้

ในวันนี้ ที่ประชุมบอร์ด ก.ค.ศ. ได้เห็นชอบให้ออก “แนวทางการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัย กรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่” เพื่อดำเนินการทางวินัยต่อพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน ซึ่งถือเป็นระดับที่มีความผิดร้ายแรงมากและเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการยอมรับไม่ได้ โดยให้ลงโทษ ไล่ออกจากราชการ สำหรับ 5 พฤติกรรมนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1.ใช้อำนาจในหน้าที่บังคับ หรือทำให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาต้องจำยอมให้ร่วมประเวณี เช่น ให้นักศึกษาที่ติด ร แก้ ร โดยยอมให้ร่วมประเวณี

2.หลอกลวงพาผู้เรียนหรือนักศึกษาไปเพื่อกระทำชำเรา หรือร่วมประเวณี

3.ร่วมประเวณีหรือพยายามร่วมประเวณีกับผู้เรียนหรือนักศึกษา หรือให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาบำบัดความใคร่ ไม่ว่าผู้เรียนหรือนักศึกษาจะสมัครใจหรือไม่

4.กระทำการอนาจาร ผู้เรียนหรือนักศึกษา คนเดียวหรือหลายคน เป็นประจำ

5.กระทำการถ่ายภาพหรือคลิปผู้เรียนหรือนักศึกษาที่ไม่สมควรทางเพศ หรือให้ผู้เรียนหรือนักศึกษา เปลือยหรือเปิดเผยร่างกายที่ไม่สมควรหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะคล้ายคลึงกัน

ซึ่งเดิม  พฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน มีโทษสูงสุด คือ การไล่ออกจากราชการ อยู่แล้ว แต่การพิจารณาว่าพฤติกรรมของแต่ละเคสจะถือเป็นระดับความผิดที่ร้ายแรงมากหรือไม่ อาจมีการตีความแตกต่างกัน ทำให้ได้รับโทษแตกต่างกัน เช่น ไล่ออก หรือ ปลดออก 

ที่ประชุมบอร์ด ก.ค.ศ. จึงออกแนวทางการพิจารณาโทษฯ นี้มา เพื่อสร้างความชัดเจนว่า หากมีพฤติกรรมเข้าข่ายตาม 5 พฤติกรรมนี้ จะถือว่าเป็นระดับความผิดที่ร้ายแรงมากทันที และจะถูกลงโทษไล่ออกจากราชการเท่านั้น
ส่วนพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนที่ไม่เข้าข่าย 5 พฤติกรรมนี้ จะถือเป็นระดับความผิดร้ายแรงมากหรือร้ายแรง และจะได้รับโทษไล่ออกหรือปลดออกนั้น ให้พิจารณาไปตามกรณีไป

ซึ่งแนวทางการพิจารณาฯ นี้ ใช้บังคับตั้งแต่ระดับ ผอ. ไปจนถึง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไล่ออกจากราชการ ครู ที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ ก.ค.ศ.ออกแนวทางการพิจารณาโทษเพื่อความชัดเจนแล้ว

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button