สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาfacebook
1     กรุงเทพมหานคร
2     กระบี่
3     กาญจนบุรี เขต 1
4     กาญจนบุรี เขต 2
5     กาญจนบุรี เขต 3
6     กาญจนบุรี เขต 4
7     กาฬสินธุ์ เขต 1
8     กาฬสินธุ์ เขต 2
9     กาฬสินธุ์ เขต 3
10     กำแพงเพชร เขต 1
11     กำแพงเพชร เขต 2
12     ขอนแก่น เขต 1
13     ขอนแก่น เขต 2
14     ขอนแก่น เขต 3
15     ขอนแก่น เขต 4
16     ขอนแก่น เขต 5
17     จันทบุรี เขต 1
18     จันทบุรี เขต 2
19     ฉะเชิงเทรา เขต 1
20     ฉะเชิงเทรา เขต 2
21     ชลบุรี เขต 1
22     ชลบุรี เขต 2
23     ชลบุรี เขต 3
24     ชัยนาท
25     ชัยภูมิ เขต 1
26     ชัยภูมิ เขต 2
27     ชัยภูมิ เขต 3
28     ชุมพร เขต 1
29     ชุมพร เขต 2
30     เชียงราย เขต 1
31     เชียงราย เขต 2
32     เชียงราย เขต 3
33     เชียงราย เขต 4
34     เชียงใหม่ เขต 1
35     เชียงใหม่ เขต 2
36     เชียงใหม่ เขต 3
37     เชียงใหม่ เขต 4
38     เชียงใหม่ เขต 5
39     เชียงใหม่ เขต 6
40     ตรัง เขต 1
41     ตรัง เขต 2
42     ตราด
43     ตาก เขต 1
44     ตาก เขต 2
45     นครนายก
46     นครปฐม เขต 1
47     นครปฐม เขต 2
48     นครพนม เขต 1
49     นครพนม เขต 2
50     นครราชสีมา เขต 1
51     นครราชสีมา เขต 2
52     นครราชสีมา เขต 3
53     นครราชสีมา เขต 4 
54     นครราชสีมา เขต 5
55     นครราชสีมา เขต 6
56     นครราชสีมา เขต 7
57     นครศรีธรรมราช เขต 1
58     นครศรีธรรมราช เขต 2
59     นครศรีธรรมราช เขต 3
60     นครศรีธรรมราช เขต 4
61     นครสวรรค์ เขต 1
62     นครสวรรค์ เขต 2
63     นครสวรรค์ เขต 3
64     นนทบุรี เขต 1
65     นนทบุรี เขต 2
66     นราธิวาส เขต 1
67     นราธิวาส เขต 2
68     นราธิวาส เขต 3
69     น่าน เขต 1
70     น่าน เขต 2
71     บึงกาฬ
72     บุรีรัมย์ เขต 1
73     บุรีรัมย์ เขต 2
74     บุรีรัมย์ เขต 3
75     บุรีรัมย์ เขต 4
76     ปทุมธานี เขต 1
77     ปทุมธานี เขต 2
78     ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
79     ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
80     ปราจีนบุรี เขต 1
81     ปราจีนบุรี เขต 2
82     ปัตตานี เขต 1
83     ปัตตานี เขต 2
84     ปัตตานี เขต 3
85     พระนครศรีอยุธยา เขต 1
86     พระนครศรีอยุธยา เขต 2
87     พะเยา เขต 1
88     พะเยา เขต 2
89     พังงา
90     พัทลุง เขต 1 
91     พัทลุง เขต 2
92     พิจิตร เขต 1
93     พิจิตร เขต 2
94     พิษณุโลก เขต 1
95     พิษณุโลก เขต 2
96     พิษณุโลก เขต 3
97     เพชรบุรี เขต 1
98     เพชรบุรี เขต 2
99     เพชรบูรณ์ เขต 1
100     เพชรบูรณ์ เขต 2
101     เพชรบูรณ์ เขต 3
102     แพร่ เขต 1
103     แพร่ เขต 2
104     ภูเก็ต
105     มหาสารคาม เขต 1
106     มหาสารคาม เขต 2
107     มหาสารคาม เขต 3
108     มุกดาหาร
109     แม่ฮ่องสอน เขต 1
110     แม่ฮ่องสอน เขต 2
111     ยโสธร เขต 1
112     ยโสธร เขต 2
113     ยะลา เขต 1
114     ยะลา เขต 2
115     ยะลา เขต 3
116     ร้อยเอ็ด เขต 1
117     ร้อยเอ็ด เขต 2
118     ร้อยเอ็ด เขต 3
119     ระนอง
120     ระยอง เขต 1
121     ระยอง เขต 2
122     ราชบุรี เขต 1
123     ราชบุรี เขต 2
124     ลพบุรี เขต 1
125     ลพบุรี เขต 2
126     ลำปาง เขต 1 
127     ลำปาง เขต 2 
128     ลำปาง เขต 3
129     ลำพูน เขต 1
130     ลำพูน เขต 2
131     เลย เขต 1
132     เลย เขต 2
133     เลย เขต 3
134     ศรีสะเกษ เขต 1
135     ศรีสะเกษ เขต 2
136     ศรีสะเกษ เขต 3
137     ศรีสะเกษ เขต 4
138     สกลนคร เขต 1
139     สกลนคร เขต 2
140     สกลนคร เขต 3
141     สงขลา เขต 1
142     สงขลา เขต 2
143     สงขลา เขต 3
144     สตูล
145     สมุทรปราการ เขต 1
146     สมุทรปราการ เขต 2
147     สมุทรสงคราม
148     สมุทรสาคร
149     สระแก้ว เขต 1 
150     สระแก้ว เขต 2
151     สระบุรี เขต 1
152     สระบุรี เขต 2
153     สิงห์บุรี 
154     สุโขทัย เขต 1
155     สุโขทัย เขต 2
156     สุพรรณบุรี เขต 1
157     สุพรรณบุรี เขต 2
158     สุพรรณบุรี เขต 3
159     สุราษฏร์ธานี เขต 1
160     สุราษฏร์ธานี เขต 2
161     สุราษฏร์ธานี เขต 3
162     สุรินทร์ เขต 1
163     สุรินทร์ เขต 2
164     สุรินทร์ เขต 3
165     หนองคาย เขต 1
166     หนองคาย เขต 2
167     หนองบัวลำภู เขต 1
168     หนองบัวลำภู เขต 2
169     อ่างทอง
170     อำนาจเจริญ
171     อุดรธานี เขต 1
172     อุดรธานี เขต 2
173     อุดรธานี เขต 3
174     อุดรธานี เขต 4
175     อุตรดิตถ์ เขต 1
176     อุตรดิตถ์ เขต 2
177     อุทัยธานี เขต 1
178     อุทัยธานี เขต 2
179     อุบลราชธานี เขต 1
180     อุบลราชธานี เขต 2
181     อุบลราชธานี เขต 3
182     อุบลราชธานี เขต 4
183     อุบลราชธานี เขต 5
Back to top button