เกี่ยวกับเรา

รักครู.com เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบทความออนไลน์ ที่รวบรวมข่าวการศึกษา ข่าวความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา และเรื่องดีๆสำหรับครูไทยทุกคน ที่นำเสนอเรื่องราวทที่เป็นประโยชน์ต่อคุณครูและผู้ปกครองที่สนใจ หรือประเด็นอื่นๆทางสังคมที่อยู่รอบตัวครู

รักครู.com ยินดีที่จะเผยแพร่บทความของที่อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณครู จากสำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานต่างๆ และยินดีประชาสัมพันธ์ให้หน่วนงานทางการศึกษา หน่วยงานเอกชน ที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรจากครูให้ฟรี เราตั้งปณิธานที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องรวดเร็ว สร้างแนวคิด แรงบันดาลใจ ให้เกิดขึ้นแก่กระบวนการเรียนการสอนของไทย เราพยายามแสวงหาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจจากที่ต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางและแบบอย่างที่ดีให้แก่ครูและผู้ปกครอง และผู้สนใจอื่นๆ

รักครู.com หวังว่า จะเป็นเว็บไซต์ที่ครูจะนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อเปิดอินเตอร์เน็ตขึ้นมา และหวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขที่ได้เปิดเว็บไซต์ของเรา

Back to top button