ข่าวการศึกษา

เอกสารประกอบการประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

เอกสารประกอบการการประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

เอกสารประกอบการการประชุม Video Conference ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.

สิ่งที่แนบมาด้วย:
application/zip iconเอกสารชุดที่ 1
application/zip iconเอกสารชุดที่ 2
application/zip iconเอกสารชุดที่ 3

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button