ข่าวการศึกษา

ปัจจุบันไม่ได้เป็นครู ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้มั้ยคะ/ครับ

ที่เฟซบุ๊คอาจารย์ ณภัค ถิรกุลยศมาดี  ได้เผยแพร่บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูสำหรับคนที่ตอนนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพครู ดังนี้ครับ

Q : ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้มั้ยคะ/ครับ ปัจจุบันไม่ได้เป็นครู

A :
1. สายตรง ไม่ว่าจะหลักสูตรเก่า หลักสูตรใหม่ แบบฟอร์มระบุไว้ให้แล้วว่า ปัจจุบัน ประกอบวิชาชีพครู หรือไม่ได้ประกอบวิชาชีพครู อย่างนี้ได้สิทธิ์อยู่แล้ว

2. ป.ตรีอื่น จะยุ่งยากหน่อย แต่สามารถใช้ได้ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
2.1 มาตรฐานความรู้ ที่ได้จากการไปเรียนหลักสูตรทางการศึกษาหรือใช้ 9 มาตรฐาน ในการยื่น (กรณีต่ออายุเท่านั้น)
2.2 ใช้ประสบการณ์สอนที่คุรุสภาอนุญาตไม่น้อยกว่า 5 ปี (กรณีต่ออายุเท่านั้น)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ถ้าคุณดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คส. 02.10 มาอ่าน คุณจะเห็นรายละเอียดทันที

คส.02 http://www.ksp.or.th/ksp2013/download/index.php…

คส.02.10 http://www.ksp.or.th/ksp2013/download/index.php…

และถ้าอ่านคู่มือ คุณจะทราบทันทีว่า คุณได้สิทธิ์ในการต่ออายุหรือไม่http://site.ksp.or.th/content.php…
……………………………………………….

ทั้งนี้ ผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะต้องทำการต่ออายุภายใน 180 วัน ก่อนบัตรหมดอายุ (หมายถึง คุณมีเวลา 180 วัน ในการยื่นขอต่ออายุ ก่อนที่ใบอนุญาตฯ ของคุณจะหมดอายุ คุณจะมาในวันที่ 180 ก็ได้ แต่การอนุมัติก็จะช้าตามลำดับ)
……………………………………………..

และ หากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของท่าน ณ ขณะนี้ หมดอายุไปแล้ว ไม่ว่าจะนานแค่ไหน หากมีคุณสมบัติในการต่ออายุ ให้รีบเร่งดำเนินการ หลังจากวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นี้ จะเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ สำหรับผู้ที่หมดอายุเกินกำหนดแล้ว เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อเดือน และถ้าหมดเกิน 5 ปี จะไม่สามารถทำได้แล้วนะคะ
……………………………………………
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นเครื่องแสดงว่า ผู้สอนเป็นผู้ที่ผ่านการกระบวนการศึกษาและเพิ่มความรู้ทางด้านการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่กำหนดของวิชาชีพตามแนวทางของรัฐเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับพลเมืองของชาติในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ อันเป็นความมั่นคงของชาติในอนาคต รวมทั้งเป้าหมายของการสร้างประชากรที่มีคุณภาพของประเทศตามที่รัฐกำหนด

วันเวลาผ่านมาเนิ่นนาน การเปรียบเทียบ ครูในอดีต กับ ครูปัจจุบัน เฉกเช่นเดียวกับการเปรียบเทียบ “โทรเลข” กับ “โซเซียลออนไลน์” ฉันใดก็ฉันนั้น

โลกยุคใหม่ “ผู้ใดเปลี่ยน ผู้นั้นย่อมชนะ”

ดังนั้น มาเปลี่ยนตัวเองกันค่ะ

หมายเหตุ ขณะนี้ ยังสามารถใช้บริการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับ เจ้าหน้าที่คุรุสภา ที่ประจำอยู่ที่ สพป. ทุกเขต ทั่วประเทศ นะคะ ใช้บริการได้ทุกสังกัดค่ะ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button