ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด ให้ผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย โดยไม่มีวุฒิทางครูเข้ารับการพัฒนา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2716 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ให้ผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย โดยไม่มีวุฒิทางครูเข้ารับการพัฒนา

ด่วนที่สุด ให้ผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย โดยไม่มีวุฒิทางครูเข้ารับการพัฒนาด่วนที่สุด ให้ผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย โดยไม่มีวุฒิทางครูเข้ารับการพัฒนา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button