ข่าวการศึกษา

แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ. ประชุมทางไกล “แนวปฏิบัติการรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560” โดยได้ลงคลิปไว้ที่ youtube ช่อง OBEC TV เชิญรับชมรับฟังได้ครับ

https://www.youtube.com/watch?v=TN3Ue0l49Hs

Back to top button