ข่าวการศึกษาสาระความรู้

การทำลาย (จำหน่าย) ธงชาติไทยที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

วันนี้แอดมิน รักครู.com มีเรื่องแนะนำสำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการ หรือประชาชนทั่วไปที่มีธงชาติที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ว่าควรทำอย่างไร สาเหตุที่หาข้อมูลก็เพราะว่าที่ทำงานของแอดมินมีธงชาติไทยเก่าเก็บและชำรุดทรุดโทรมอยู่หลายผืน ไม่กล้าทำลาย เพราะว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนก็มีวิธีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง บ้างก็แอบเอาไปทิ้งถังขยะ บ้างก็แอบยัดใส่ถุงมิดชิดเอาไปเผาหรืออะไรก็ตามแต่ วันนี้โอกาสดีก็เลยเอาวิธีการมาฝาก เราจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายและไม่เป็นการเสื่อมเกียรติแก่ธงชาติไทยเราครับ

ข้อมูลจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีคนโพสต์ถามเมื่อปี 2550 ว่าไว้ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 เรียน :  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  จาก :  สุจรรยา  สุน….
ประกอบอาชีพ :  รับราชการ
  จังหวัด :  สมุทรสาคร
  e-mail :
 เรื่องที่ต้องการสอบถาม (2 ส.ค. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ระเบียบว่าด้วยการทำลายธงชาติไทยที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
    อยากทราบว่ามีระเบียบว่าด้วยการทำลายธงชาติไทย หรือธงชนิดอื่น ๆ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ ถ้ามี จะมีวิธีทำลายอย่างไร
คำตอบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฎิบัติต่อธงชาติไทยมีการกำหนดไว้ใน พรบ. ธง พ.ศ. 2522 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาฌาจักร พ.ศ.2529และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.และระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดวิธีการจำหน่ายธงที่ชำรุดไว้แต่ประการใด การจำหน่ายธงชาติที่ชำรุดสมควรเป็นดุลยพินิจของหน่วยงานเจ้าของธงชาติไทยจะพิจารณา อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการได้เคยแนะนำวิธีจำหน่ายธงชาติไทยไว้ว่าสมควรดำเนินการโดยตัดริ้วธงแยกออกจากธงเป็นสีๆทั้ง 5 แถบก่อน จนกลายเป็นผ้าแถบสี ขาว แดง น้ำเงิน แล้วจึงทำลาย ซึ่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกฯเห็นว่าเป็นวิธีที่ดีและถูกต้อง

 

จากคลิป พิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทย

ขอบคุณ : พิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทย

การทำลาย (จำหน่าย) ธงชาติ ธงประจำพระองค์ ธงตราสัญลักษณ์ที่ชำรุด ขาดวิ่น เป็นรู เสื่อมสภาพ

ขอบคุณ : พิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button