ข่าวการศึกษา

แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

ที่ ศธ04009/1197 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : เว็บไซต์ สพร. ค่ะ
http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=1700

Back to top button