ข่าวการศึกษา

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การชี้แจงระบบเลือกหลักสูตร Shopping List

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การชี้แจงระบบเลือกหลักสูตร Shopping List

http://202.143.153.156/hrd_demo/archives/651

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button