ข่าวการศึกษา

ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครู

ด้วย สพฐ. โดย สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา (สพค.)ได้จัดทำระบบ ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครู โดยคุณครูทุกท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่
http://training.obec.go.th/#/Login ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

สไลด์บรรยายโครงการระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครู
https://drive.google.com/…/0BwcijDrv0gAoa2xLREZTY1B3X00/view

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

วีดีโอสาธิตวิธีลงทะเบียนอบรมหลักสูตรพัฒนาครู คนละ 10,000 บาท
https://youtu.be/CvwHKu5AUyI

ชมการถ่ายทอดสด การจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา :
https://m.facebook.com/story.php…

ขอนำเรียนคุณครูทุกท่านทราบ เพื่อจะได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรมได้ทันเวลา
รายละเอียด สอบถามได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนท่านสังกัด

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button