ข่าวการศึกษา

สถาบันคุรุพัฒนาได้เปิดตัวและรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถาบันคุรุพัฒนา (สคพ) Teacher Professional Development Institute : TPDI 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา มีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “จากพระราชกระแสฯ … สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ” จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสดังกล่าว สถาบันคุรุพัฒนาได้เปิดตัวและรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิธีดำเนินการสมาชิกสถาบันคุรุพัฒนา
1. กรอกข้อมูลการสมัครที่ bit.ly/kurupatana2017newmember
2. ใช้สำเนาบัตรประชาชนในการสมัครสมาชิก โดยดำเนินการดังนี้
(1) ขีดคร่อมพร้อมระบุข้อความ “ใช้เพื่อขออีเมลของสถาบันคุรุพัฒนาเท่านั้น”
(2) ลงชื่อรับรองตนเองว่า “จะไม่นำอีเมลของสถาบันคุรุพัฒนาไปใช้หาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และจะไม่กระทำผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ทุกฉบับไม่ว่ากรณีใด ๆ”
(3) ส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่ สถาบันคุรุพัฒนา ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกสถาบันคุรุพัฒนา มีดังนี้ 
1. ใช้เสนอหลักสูตรพัฒนาครู เพื่อขอการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ตามเกณฑ์ กคศ.
2. ใช้เป็นช่องทางและเครื่องมือในการทำงานร่วมกันภายใต้กรอบแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
3. เข้าร่วมใช้เครื่องมือเพื่อการสร้างแฟ้มสะสมงานของตนเองเป็นรายบุคคล
4. รับข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลง จากสถาบันคุรุพัฒนา

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button