ข่าวการศึกษา

โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในประชาคมอาเซียน

สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 5567 ลงวันที่ 4 กันยายน. 2560
เรื่อง โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
ลิ้งค์รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในประชาคมอาเซียน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button