ข่าวการศึกษา

ที่ ศธ 040009/ว 7254 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ ศธ 040009/ว 7254 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เอกสารแนบ1. 1หนังสือนำ
2. 2สิ่งที่ส่งมาด้วย1บัญชีครูผู้ทรงฯ 5090
3. 3สิ่งที่ส่งมาด้วย2แนวการจัดสรร
4. 4สิ่งที่ส่งมาด้วย3แบบรายงาน
5. 5แนวทางการสรรหา
Back to top button