ข่าวการศึกษา

ครู ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ล่าสุด

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ราย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย และศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จำนวน 5 ราย ดังนี้

– เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  ได้แก่
1) นายประทีป ฟองเพชร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
2) นายทองพูน เบ็ญเจิด วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
3) นางกาญจนา โพธิขำ โรงเรียนบ้านบ่อดิน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
4) นางนาถฤดี แซ่ตัน โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง สพม.เขต 14
– เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ได้แก่
5) นางอัจฉรา วิมลเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จำนวน 2 ราย ดังนี้

– เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ได้แก่
1) นางสุพร ไชยยศ วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
2) นายสมบัติ เสริมศิลป์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี สพม.เขต 7

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button