ข่าวการศึกษา

ประกาศการประกวด OBEC AWARDS ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7909 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศการประกวด OBEC AWARDS ประจำปี 2560 ประกาศการประกวด OBEC AWARDS ประจำปี 2560

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เอกสารแนบ1. ไฟล์ที่ 1

 

ดาวน์โหลด เพลง Obec Awards และ เอกสารการให้คะแนน ของกรรมการตัดสินทุกรายการประกวด

ผู้จัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาค สามารถดาวน์โหลดเพลง Obec Awards ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารการให้คะแนน ของกรรมการตัดสินทุกรายการประกวด ได้ที่นี่

เว็บไซต์ : http://awards60.obecawards.net/

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button