ข่าวการศึกษา

คุรุสภาประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2561

ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้สังคมเห็นคุณค่าของครู รวมทั้งสร้างสำนึกในพระคุณของครู และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

          บัดนี้ คณะกรรมการจัดประกวดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2561 ได้พิจารณาตัดสินผลงานชนะการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ฯ จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นสปอตวิทยุวันครู จำนวน 5 รางวัล และสปอตโทรทัศน์วันครู จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สปอตวิทยุวันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “วันที่ระลึก” ของทีม ศิษย์เก่าแผนกช่างภาพเทคนิคกรุงเทพ รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ลืม” ของทีม I wish และผลงาน “เพลงเพื่อครู” ของทีม บูชิตา และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ครูผู้สร้างคน”  ของทีม รุ่งอรุณ ณ นที และชื่อผลงาน “พระคุณครู” ของทีม ลูกจันทร์

สปอตโทรทัศน์วันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ท้อแต่ไม่ถอย” ของทีม ราหูฟิล์ม 

https://www.youtube.com/watch?v=5ODkr0syD8g

 รางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน“งานของครู” ของทีม ศิษย์เก่าแผนกช่างภาพเทคนิคกรุงเทพ

และผลงาน “ศุภนิดา” ของทีม TODAY

และรางวัลชมเชย  2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงานDiary บันทึกของครู”  ของทีม กินหมูมะโปรดักชั่น

และผลงาน “เทียนเฉลิมรัชสมัยครูไทยพัฒนา”  ของทีม The Blaze

ประกาศผลการตัดสินประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ วันครู 2561.pdf

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button