ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรปรับปรุง 61 โดยอักษรเจริญทัศน์

อักษรมีตัวอย่าง ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรปรับปรุง 61 โดยอักษรเจริญทัศน์‼ เนื้อหาใหม่ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60
ปรับตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลาง ’51
ครบถ้วนทุกกลุ่มสาระ เพื่อความเข้าใจของคุณครู
ส่งเสริมการเรียนรู้และ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  มีตั้งแต่ประถมถึงมัธยมปลาย คุณครูลองไปโหลดมาเป็นตัวอย่างดูจ้า

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรปรับปรุง 61 โดยอักษรเจริญทัศน์????สนใจดาวน์โหลดได้ที่: http://www.aksorn.com/ex-1-unit/

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button