ข่าวการศึกษา

มาแล้ว ตกเบิกวิทยฐานะปีงบประมาณ 2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว8112 และ 8114 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินตกเบิก คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนสิงหาคม 2560-กันยายน 2560 และกรณีตกค้าง

มาแล้ว ตกเบิกวิทยฐานะปีงบประมาณ 2561 มาแล้ว ตกเบิกวิทยฐานะปีงบประมาณ 2561

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สิ่งที่ส่งมาด้วย
สพฐ.จะส่งถึง สพท./สศศ./โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก โดยตรง
*******

เอกสารแนบ1. 8114 ลว 18 ธ.ค.60 แจ้ง โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
2. ว8112 ลว 18 ธ.ค.60 แจ้ง สพท.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button