ข่าวการศึกษา

การปรับปรุงโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี

ข้อเป็นห่วงจากเบื้องบนครับ

07-03-58-10

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button