ข่าวการศึกษา

มาแล้ว งบอุดหนุนรายหัว (30%) ปีงบประมาณ 2561

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)

1. หนังสือแจ้งจัดสรร
2. บัญชีจัดสรรสรุป สพท.
3. บัญชีจัดสรรรายโรง (ร.ร.ปกติและร.ร.หน่วยเบิก) 
4. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรยังไม่ครบ
5. รายชื่อ ร.ร.เป็นศูนย์และติดลบ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สนผ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button