ข่าวการศึกษา

ศธ.พร้อมขับเคลื่อน “ไทยนิยม ยั่งยืน”

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมร่วมขับเคลื่อนการทำงานภายใต้ 10 กรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เตรียมให้ทุกสังกัดร่วมกันขับเคลื่อนทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ลงไปจนถึงกว่า หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ

เมื่อวานนี้ (11 ก.พ.2561)  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวในระหว่างการลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานี ว่า ได้รับมอบหมายจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ให้เป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ ไปเข้าร่วมรับฟังนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการมอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และวิทยากรระดับจังหวัดกว่า 2,800 คน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและกระทรวงต่าง ๆ จำนวนมาก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จะได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมผนึกกำลังกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยจะขับเคลื่อนการศึกษาและการเรียนรู้ภายใต้กรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”  ทั้ง 10 เรื่อง เพราะทุกเรื่องล้วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาทั้งสิ้น ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ไปจนถึงหมู่บ้านทั่วประเทศกว่า 8 หมื่นหมู่บ้าน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กศน.ตำบล ที่ต้องการให้เข้าไปร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ซึ่งในเบื้องต้นจะมีกรรมการจำนวนประมาณ 7-12 คน แต่อาจจะเสริมเพิ่มเติมได้หากมีผู้ที่มีความสามารถ มีจิตอาสา พร้อมที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันมากขึ้น

ทั้งนี้ การทำงานของ ศธ.จะต้องสอดคล้องรองรับกับกรอบงาน 10 เรื่อง ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดังนี้

  • “สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง” เน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง

  • “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

  • “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน

  • “วิถีไทยวิถีพอเพียง” ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

  • “รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย” เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี

  • “รู้กลไกการบริหารราชการ” ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน

  • “รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม” ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล

  • “รู้เท่าทันเทคโนโลยี” ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน

  • “ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” บูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร

  • “รู้งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน” คือกำหนดกิจกรรมของส่วนราชการที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่

ศธ.พร้อมขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน"ศธ.พร้อมขับเคลื่อน "ไทยนิยม ยั่งยืน"

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การทำงานในระดับจังหวัด มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ประสานกับคณะกรรมการโครงการไทยนิยมฯ ระดับจังหวัด ทุกส่วนราชการในจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทุกระดับ, ส่วนระดับอำเภอ ทางสถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ ก็จะมีส่วนสำคัญกับการทำงานร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ, ระดับตำบล จะเพิ่มเติมสถานศึกษาในแต่ละตำบล รวมทั้งสำนักงาน กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนรู้ตำบล เข้าไปทำงานร่วมกันอีกด้วย

นอกจากนี้ ศธ.จะเพิ่มเติมการทำงานในระดับภาค โดยจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาค) ของ ศธ. ไปทำงานขับเคลื่อนตามนโยบายอีกด้วย

รู้จักกับโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” คลิก

Source
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button