ข่าวการศึกษา

สพฐ.แจ้งอัตราว่างจากการเกษียณ 20,000 กว่าอัตรา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4580 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารแนบ1. หนังสือนำ
2. บัญชีจัดสรรกษ61
3. เพชรในตม
4. สควค.
5. ทุนภาษาที่สอง
6. แนวปฏิบัติการ
7. แบบรายงานข้อมูล
Back to top button