ข่าวการศึกษา

ศธ. จัดทำ Big Data ข้อมูลโรงเรียน สพฐ.ทั่วประเทศ มีระบบเตือนเมื่อมีแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ :

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) หรือมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน สพฐ.ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องจากรายงานของธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศไทย ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดข้อมูลที่ทันสมัยและเพียงพอ และแม้ประเทศไทยจะมีสัดส่วนของครูต่อนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี คือ 1:14 แต่ก็ยังมีปัญหาการกระจายตัวของบุคลากรในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กได้มากนัก ประกอบกับในปัจจุบันการเรียกดูข้อมูลโรงเรียน ก็สามารถทำได้เพียงดูพิกัดและสถานที่ตั้งเท่านั้น

กระทรวงศึกษาธิการ จึงร่วมมือกับ สจล. และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เพื่อพัฒนาและจัดทำ Big Data หรือฐานข้อมูลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีห้องควบคุมอยู่ที่ส่วนกลาง มีจอที่สามารถสัมผัสแล้วแสดงข้อมูลแต่ละโรงเรียนเชื่อมโยงกันในหลายส่วน เช่น ที่ตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ และภาพโรงเรียนตามความเป็นจริง เสมือน google map พร้อมแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนและบุคลากร สัดส่วนครูต่อนักเรียน ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนารวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ และจะมีการพัฒนาระบบเตือนเมื่อมีแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ระบบจะถูกออกแบบให้สามารถนำเข้าข้อมูลที่ทันสมัยได้โดยง่ายในระดับเขตพื้นที่เอง

ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน สพฐ.ให้แล้วเสร็จโดยเร็วประมาณ 1ปี ก่อนที่จะขยายไปยังสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายด้านเทคโนโลยีของ สพฐ. ดำเนินการ

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ360องศา)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button