หนังสือราชการ

จัดสรรอัตราข้าราชการครูฯในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบ 61

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5900 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนาหนังสือ ก.ค.ศ.
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการใช้อัตราว่าง 
3. หนังสือ สพฐ.

จัดสรรอัตราข้าราชการครูฯในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบ 61 จัดสรรอัตราข้าราชการครูฯในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบ 61

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button