ข่าวการศึกษา

มาแล้ว ร่าง พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. … ซึ่งได้จัดทำร่างและทำการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นหลายจังหวัดในประเทศไทย ใครที่ได้เข้าร่วมคงจะพอทราบเนื้อหาบ้างแล้ว ใครที่ยังไม่ได้เห็นร่างวันนี้ได้รับการเผยแพร่แล้ว ซึ่งเนื้อหาของร่าง  พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. … มีทั้งหมด  50  หน้า ดังนี้ ( ร่าง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. คลิกที่นี่   )

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นมีทั้งหมด  44  หน้า คลิกที่นี่  หรือ

วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย 6 หน้า คลิกที่นี่  หรือ

คณะครูควรอ่านและศึกษา ก่อนที่ร่างจะถูกประกาศออกมาเป็นกฎหมาย  เพื่อรับทราบและเข้าใจต่อร่างนี้ เพราะทุกมาตรามีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณครูทุกอย่างไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button