หนังสือราชการ

บัญชีราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน งบประมาณปี 2562 สำหรับโรงเรียน สพฐ.

บัญชีราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน งบประมาณ ปี 2562 สำหรับโรงเรียน สพฐ.

คลิก : ดาวน์โหลด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

➤ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 
➤  แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา ปีงบประมาณ 2562 Download (4 ต.ค.61)
➤  หนังสือรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

บัญชีราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน งบประมาณปี 2562 สำหรับโรงเรียน สพฐ. บัญชีราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน งบประมาณปี 2562 สำหรับโรงเรียน สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button