หนังสือคู่มือหนังสือราชการ

คู่มือดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

คู่มือดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ตั้งแต่หน้า 9 เป็นต้นไป)

คลิกดาวน์โหลด : คู่มือเลื่อนเงินเดือน 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=2310

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button