ข่าวการศึกษา

กคศ.ชี้แจงกรณี เลขา กพฐ.ให้ยกเลิกทำแฟ้มประเมิน

กคศ.ชี้แจงกรณี เลขา กพฐ.ให้ยกเลิกทำแฟ้มประเมิน

ขณะนี้ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า มีการสั่งให้จัดทำแฟ้ม13 แฟ้มเพื่อประกอบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูฯตามกฏ กคศ.ใหม่ นั้น

เรียนชี้แจงว่า ตัวชี้วัดการประเมินและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ว 20 ปี 2561
นั้น กคศได้ให้ความเห็นชอบตั้งแต่ เดือนกันยายน 2561
ซึ่งไม่ได้กำหนดให้มีการจัดทำแฟ้มผลงานแต่อย่างใด และตัวชี้วัดนั้น กำหนดจากงานในหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งซึ่งต้องมีการดำเนินการเป็นปกติอยู่แล้วมิได้เป็นการสร้างภาระงานขึ้นใหม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

กคศ.ชี้แจงกรณี เลขา กพฐ.ให้ยกเลิกทำแฟ้มประเมิน

ที่มา : ก.ค.ศ.

หนังสือ : ว 20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือแจ้งเวียน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติ คลิกที่นี่

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button