หนังสือคู่มือ

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายในโรงเรียน

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย เป็นคู่มือการบริหารงานภายในโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีการแบ่งโครงสร้าการบริหารออกเป็น 4 ฝ่ายคือ

  1. บริหารงานงบประมาณ
  2. บริหารงานบุคคล
  3. บริหารงานวิชาการ
  4. บริหารงานทั่วไป

คู่มือนี้เป็นของ  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา”  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  ซึ่งได้เผยแพร่ไว้โดยคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สามารถโหลดได้ที่ : http://bit.ly/2O7xLOJ

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่ายในโรงเรียน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button