ข่าวการศึกษา

คุรุสภาเปิดให้ขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพฯโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เปิดให้บริการยื่นขอ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษา ทั้งนี้ ยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ KSP School สถานศึกษาจะสามารถตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลสถานะการยื่นหนังสือดังกล่าว จากระบบสารสนเทศของคุรุสภาได้ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ (ชาวไทย) และ 7 วันทำการ (ชาวต่างประเทศ)  ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์และทางเคาน์เตอร์บริการ

อนึ่ง หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นหนังสือที่คุรุสภาออกให้กับสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าอนุญาตให้สถานศึกษาที่มีเหตุผลและความจำเป็นรับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เข้าประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา  โดยไม่ผิดกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

นอกจากการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว ระบบ KSP School ยังสามารถดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการยื่นแบบประเมินการสอนให้แก่ครูในสถานศึกษานั้น ๆ โดยสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครใช้ระบบ KSP School สามารถสมัครได้ที่https://school.ksp.or.th ทั้งนี้ก่อนการสมัครสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 304 9899 กด 2

ที่มา : คุรุสภา

 

Back to top button