งานราชการงานราชการทั้งหมด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ม.6 ปวช. บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) จำนวน 2,700 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 พ.ศ.2562 จำนวน 2,700 อัตรา

– ประกาศรับสมัคร 17 – 21 เม.ย. 62
– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 เม.ย. – 1 พ.ค. 62
– สอบ 26 พ.ค. 62
– ประกาศผลสอบ 7 มิ.ย. 62

สมัครได้ที่เว็บไซต์
www.policeadmission.org

Back to top button