ข่าวการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ศธ. ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๑๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 ๑. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ๒. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ (ชลบุรี) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   ๓. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
   ๔. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
   ๕. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ปทุมธานี) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ปทุมธานี)
   ๖. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ (นครศรีธรรมราช) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ (นครศรีธรรมราช)
   ๗. นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ยะลา) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ยะลา)
   ๘. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ (อุบลราชธานี) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ (ชลบุรี)
   ๙. นายธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ (อุดรธานี) ดำรงตำแหน่ง  ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ (อุดรธานี)
   ๑๐. นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ (ภูเก็ต) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ศธ. ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button