การเรียนการสอน

ดาวน์โหลดหนังสือ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เพจ มูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ ได้เผยแพร่หนังสือแก่ผู้สนใจได้ดาวน์โหลดไปอ่าน โดยเฉพาะคุณครู สามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปปรับปรุง ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนได้

ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด “วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

“…หนังสือเล่มนี้ ชื่อว่า วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู เพื่อสื่อว่า การอ่านหนังสือเล่มนี้ และนำไปปฏิบัติ (คือทำวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง) จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของครู คือเปลี่ยนสำนึกของความเป็นครู ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรม…”

ดาวน์โหลดหนังสือวิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู ได้ที่นี่  https://bit.ly/2FPf6Du

ดาวน์โหลดหนังสือ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button