การเรียนการสอน

DLTV ประกาศห้ามนำสื่อการสอนต่างๆ ไปใช้เชิงพานิชย์

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

DLTV ประกาศห้ามนำสื่อการสอนต่างๆ ไปใช้เชิงพานิชย์

“คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ / แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการ สอน dltv สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ฟรี !! ไม่อนุญาตให้นำไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์หรือหาผลประโยชน์จากผลงานดังกล่าว”

เว็บไซด์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

DLTV ประกาศห้ามนำสื่อการสอนต่างๆ ไปใช้เชิงพานิชย์ คลังสื่อ

DLTV ประกาศห้ามนำสื่อการสอนต่างๆ ไปใช้เชิงพานิชย์ ประกาศแผนการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้

DLTV ประกาศห้ามนำสื่อการสอนต่างๆ ไปใช้เชิงพานิชย์ DLTV ประกาศห้ามนำสื่อการสอนต่างๆ ไปใช้เชิงพานิชย์

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button