ข่าวการศึกษา

แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เผยแพร่  แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2562 ซึ่งออกมาพร้อมหนังสือ แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

โดยเริ่มจากหน้าที่  10  เป็นต้นไป  แต่หลายโรงเรียนคงสั่งซื้อหนังสือกันไปแล้ว (ปีนี้คู่มือมาช้า แต่เนื้อหาข้างในก็แบบเดิม)  เพื่อความแน่ใจว่าได้ซื้อหนังสือถูกต้องตามหลักการหรือไม่ สามารถอ่านทบทวนได้อีกครั้งครับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครู และโรงเรียนต่างๆ ครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button