หนังสือราชการ

มาแล้ว เงินตกเบิกพนักงานราชการ 6 เดือน (1 ตุลา61-31มีนา62)

ที่ ศธ 04002/ว1699 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 509 (รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตกเบิก 6 เดือน)

ดูงบอื่นๆที่ : https://www.finance-obec.net/home?pkc=CategoryDoc&pid=46

ที่มา : สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Back to top button