ข่าวการศึกษาข่าวชาวบ้าน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชโองการ สถาปนาสมเด็จพระราชินี

ประกาศเรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ วันที่  1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชโองการ สถาปนาสมเด็จพระราชินี

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/011/T_0001.PDF?fbclid=IwAR2USwAfCDwrWGW2iPccliUNqDYCUYv4fkMQQh6P6MCeMDfYdXils_Zp4fw

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button