ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อสอบ NT 2561 โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

วันนี้เพจ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  ได้เผยแพร่ ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ประจำปีการศึกษา 2561 แล้ว พร้อมทั้งได้ประกาศและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบได้คะแนนเต็มจากการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2561

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โดยข้อ NT 2561 นี้ประกอบด้วย ข้อสอบทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านเหตุผล

ซึ่ง สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  ได้แจกจ่ายไฟล์ข้อสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561 แบบ PDF ให้ดาวน์โหลด คณะครูสามารถดาวน์โหลดข้อสอบ NT ชุดนี้เพื่อเป็นตัวอย่างในการสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ เพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้คุ้นเคยกับข้อสอบ NT 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  : ข้อสอบ NT 2561 พร้อมเฉลย  รวมไฟล์ทั้งหมด
ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์ : ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านภาษา/ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านคำนวณ/
ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านเหตุผล
เฉลยข้อสอบ NT 2561 : ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านภาษา/ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านคำนวณ/
ข้อสอบ NT 2561 ด้านความสามารถด้านเหตุผล

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button