ข่าวชาวบ้าน

รัฐเดินหน้าคลินิกแก้หนี้เฟส 2 แก้หนี้ทั้งระบบ หวังลดหนี้ครัวเรือน เริ่ม 15 พ.ค.นี้

📣หนี้ครัวเรือน คือ ?
👉🏻 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้คำนิยามว่า หนี้ครัวเรือน หมายถึง เงินที่สถาบันการเงินให้บุคคลธรรมดากู้ยืมซึ่งอาจนำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้เพื่อการจับจ่ายใช้สอยต่างๆ หรือเพื่อประกอบธุรกิจก็ได้

📌สถาบันการเงินมี 2 กลุ่ม ได้แก่

1️⃣
กลุ่มแรก คือสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ และสถาบันรับฝากเงินอื่นๆ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2️⃣
กลุ่มที่สอง คือ สถาบันการเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร ได้แก่ บริษัทบัตรเครดิต ลีสซิ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน โรงรับจำนำ และสถาบันการเงินอื่นๆ

📌ผลของหนี้ครัวเรือนที่มีต่อเศรษฐกิจ !

👉🏻 การจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการขยายและชะลอตัวของเศรษฐกิจ

นายกา มีเงินเดือน 10,000 บาท แต่สิ้นเดือนมาต้องชำระหนี้บัตรเครดิต 500 บาท หนี้สินเชื่อ 800 บาท ยังเหลือเงินสำหรับจับจ่าย เดือนละ 8,700 บาท นายกายังมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ เอื้อต่อระบบเศรษฐกิจขยายตั

📌📌หากนายไก่ เงินเดือนเท่ากัน แต่ต้องชำระหนี้บัตรเครดิตเดือนละ 4,500 บาท สินเชื่ออีก 3,500 บาท เหลือเงินใช้จ่ายรายเดือน 2,000 บาท นายไก่อาจไม่พอใช้ในชีวิตประจำวัน นายไก่ต้องใช้เท่าที่มี นั่นก็หมายถึงเงินที่จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อยลง ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว

 ดังนั้น ถ้ามีคนอย่างนายกาหรือนายไก่จำนวนมาก ก็ทำให้หนี้ครัวเรือนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งบวกและลบ

📌📌แม้การกู้ยืมเงินจะเพิ่มความสามารถในการใช้จ่ายของครัวเรือนได้มากขึ้น แต่ก็ทำให้ครัวเรือนมีภาระในการชำระหนี้เพิ่มตามไปด้วย

📌📌ปัจจุบันสัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ประมาณ 80 % ของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ(จีดีพี) ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงมาก เมื่อเทียบกับระดับรายได้ของประเทศและเป็นสัดส่วนที่รวมเฉพาะหนี้ในระบบเท่านั้น ยังไม่ได้รวมหนี้นอกระบบ หนี้ กยศ. ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขจะก่อผลเสียในระยะยาว

📌📌โครงการคลินิกแก้หนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้ หลายแห่งให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว

เช่น กรณีนายไก่ เมื่อเข้าร่วมคลินิกแก้หนี้ จากเดิมเคยจ่ายชำระหนี้เดือนละ 8,000 บาท เวลา 5 ปี ก็จะจ่ายประมาณเดือนละ ประมาณ 3,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงและขยายเวลาออกไปเป็น 10 ปี ทำให้นายไก่เหลือเงินสำหรับใช้จ่ายเพิ่มเป็นเดือนละ 7,000 บาท

โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 1 ได้เริ่มเดือน มิ.ย. 60 กลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสีย(NPL) ของธนาคารพาณิชย์เท่านั้น มีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการและปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำเร็จ อยู่ที่ 1,500 รายมียอดหนี้อยู่ที่ 405 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีเจ้าหนี้ 3 รายขึ้นไป มีเงินต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 3 แสนบาทต่อราย มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4-7 %ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี และผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ก่อหนี้ใหม่ภายใน 5 ปี โดยมีลูกหนี้ที่ชำระหนี้สำเร็จและออกจากโครงการแล้วจำนวน 16 ราย

📌📌ภาพรวมขณะนี้ ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วันที่มีเจ้าหนี้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ณ วันที่ 30 พ.ย. 61 มีลูกหนี้จำนวน 490,000 ราย มียอดหนี้อยู่ที่ประมาณ 49,000 ล้านบาท โดยแบ่งลูกหนี้ที่เป็นหนี้กับ Non-bank ตั้งแต่ 2 เเห่งขึ้นไป กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้ Non-bank และธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป และกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้ธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียว

ขณะที่ ลูกหนี้ที่เป็นหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ Non-bank รวม19 แห่งมีถึง 80% ของทั้งหมด

คลินิกแก้หนี้ระยะ 1 ครอบคลุมเฉพาะลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง เท่านั้น ไม่รวมลูกหนี้ของ non bank

การเดินหน้าต่อยอดเป็นโครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2 โดยให้ลูกหนี้ของ Non-bank จะเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

📌📌 สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ คือ
– เป็นหนี้เสีย ไม่ได้ชำระหนี้ หรือไม่ได้ชำระขั้นต่ำ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล ของธนาคาร หรือ ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่เรียกว่า Non-Bank ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป
– เป็นระยะเวลานานติดต่อกันมากกว่า 90 วัน และก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2562 ไม่ถูกดำเนินคดี หรือ ถูกดำเนินคดีแต่ต้องยังไม่มีคำพิพากษา
– มียอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้
– อายุไม่เกิน 65 ปี

📌📌 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้หลายช่องทาง
– เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com
– ติดต่อ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด SAM หรือ บสส.กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด 4 สาขา ได้แก่ สาขาสุราษฎร์ธานี ขอนแก่น พิษณุโลก และเชียงใหม่
– สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0 2610 2266

 ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้จะมีภาระการผ่อนชำระคืนต่อเดือนน้อยลง ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนและคงที่สามารถผ่อนชำระได้นานถึง10 ปี

 คลินิกแก้หนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้มีโอกาสผ่านพ้นวิกฤติทางการเงินไปได้ โดยไม่ต้องพึ่งหนี้นอกระบบซึ่งจะส่งผลให้ปัญหายิ่งรุนแรงขึ้น คาดว่าจะช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button