หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด รายชื่อโรงเรียนที่ได้คืนอัตราเกษียณ 1,530 อัตราทั่วประเทศ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3268 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ
1. ว3268
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ด่วนที่สุด รายชื่อโรงเรียนที่ได้คืนอัตราเกษียณ 1,530 อัตราทั่วประเทศ ด่วนที่สุด รายชื่อโรงเรียนที่ได้คืนอัตราเกษียณ 1,530 อัตราทั่วประเทศ ด่วนที่สุด รายชื่อโรงเรียนที่ได้คืนอัตราเกษียณ 1,530 อัตราทั่วประเทศ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button