ข่าวการศึกษา

ยินดีด้วย แพทย์เพื่อชาวชนบท พร้อมออกปฏิบัติงานทั่วประเทศ

เพจไทยคู่ฟ้า รายงานข่าว แพทย์เพื่อชาวชนบท ที่สำเร็จการศึกษาจาก  “โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท” ปี 2561 ทั้ง 961 คน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ โดยในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทได้ผลิตแพทย์ไปแล้วกว่า 8,923 คน เลยทีเดียว

โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ พร้อมรองรับการขยายบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งแพทย์เหล่านี้จะกระจายทำงานในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ภาคเหนือ 111 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 333 คน
ภาคกลาง 197 คน
ภาคตะวันออก 73
ภาคตะวันตก 39 คน
ภาคใต้ 208 คน

นี่ก็เป็นผลิตผลของโครงการทางการศึกษาดีๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนไทย ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจ้า

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button