ข่าวการศึกษา

หลักสูตรโครงการอบรม”DLTV TELETRAINING” ได้ชั่วโมงอบรม 6 ชั่วโมง ขอเลื่อนวิทยฐานะได้

หลักสูตรโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม “DLTV TELETRAINING”
ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา  ผู้ผ่านการอบรมสามารถนับชั่วโมงพัฒนา…ขอเลื่อนวิทยฐานะได้..

หลักสูตรโครงการอบรม"DLTV TELETRAINING" ได้ชั่วโมงอบรม 6 ชั่วโมง ขอเลื่อนวิทยฐานะได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

หลักสูตรโครงการอบรม"DLTV TELETRAINING" ได้ชั่วโมงอบรม 6 ชั่วโมง ขอเลื่อนวิทยฐานะได้ หลักสูตรโครงการอบรม"DLTV TELETRAINING" ได้ชั่วโมงอบรม 6 ชั่วโมง ขอเลื่อนวิทยฐานะได้ หลักสูตรโครงการอบรม"DLTV TELETRAINING" ได้ชั่วโมงอบรม 6 ชั่วโมง ขอเลื่อนวิทยฐานะได้

อ่านข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่..
https://drive.google.com/file/d/17NMunGVFsxxNps-6Eevtgff5Dh1RyVLg/view?usp=drivesdk

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button