หนังสือคู่มือ

คู่มือ เด็กไทยรอบรู้สุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียน

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้เผยแพร่เอกสาร  เด็กไทยรอบรู้สุขภาพ  สำหรับเด็กวัยเรียน ไว้สำหรับให้คุณครูได้ฝึกให้นักเรียนได้ฝึกเพื่อดูความผิดปกติ ของร่างกายตนเอง อย่างง่ายๆ โดยสามารถดาวน์โหลดออกมาพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กแจกเด็กได้

คู่มือ เด็กไทยรอบรู้สุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คู่มือ เด็กไทยรอบรู้สุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียน

ดาวน์โหลด : คู่มือ AW Book

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button