ข่าวการศึกษา

10 จังหวัดนำร่องคัดกรองเด็กยากจน ระดับชั้นอนุบาล 2- 3

จากการประชุมคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประชุมคัดกรองเด็กยากจน ปี 2562  สพฐ.ได้แจ้งเรื่องการคัดกรองนักเรียนยากจนที่สำคัญ  โดยปีการศึกษา 2562  นี้จะมีการคัดกรองในระดับชั้นอนุบาลด้วย  จากข่าว  สพฐ.เผย ผลปฏิรูปแก้เหลื่อมล้ำ ช่วยนักเรียนได้กว่า 5 แสนคน  

ได้เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2562 ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายการให้ทุนอุดหนุนช่วยเหลือเพิ่มเติม จากเดิมให้ทุนเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 แต่ปีนี้จะขยายผลลงไปตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2-3 จนถึง ม.3 ผ่านการทดลองนำร่องก่อนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.10 จังหวัด ได้แก่
1. เชียงใหม่
2. เชียงราย
3. ขอนแก่น
4. ร้อยเอ็ด
5. กาญจนบุรี
6. นนทบุรี
7. สระแก้ว
8. สุราษฎร์ธานี
9. ภูเก็ต และ
10. ยะลา
เพื่อทดลองให้ระบบการทำงาน การบันทึกข้อมูลเกิดความลงตัวมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.บางส่วน ที่จะเป็นพี่เลี้ยงขยายไปยังโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทั่วประเทศ 200 โรงเรียน มีนักเรียน 20,000 คน เพื่อช่วยเหลือเรื่องระบบคัดกรองต่างๆ ให้เด็กได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โรงเรียนใดที่อยู่ใน 10 จังหวัดนำร่องก็เตรียมตัวคัดกรองเด็กยากจน เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กๆได้เลย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button