ข่าวการศึกษาส่งต่อเรื่องดีๆ

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านละหานค่าย ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู  โดยกิจกรรมของโรงเรียนก็คล้ายกับของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ แต่สิ่งที่นักเรียนนำมาไหว้ครูต่างออกไป และเกิดเป็นประเด็นที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

เมื่อปี 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธาน  จัดกิจกรรม “บูชาครูฟื้นฟูแผ่นดิน” โดยให้นักเรียนไหว้ครูด้วยวิธีการไหว้ครูด้วยต้นไม้ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  และรับพันธุ์กล้าไม้ จากนักเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรม “บูชาครูฟื้นฟูแผ่นดิน”

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จุดประสงค์คือ เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพรักความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณและปลูกฝั่งจิตสำนึกให้นักเรียนรักแผ่นดินถิ่นเกิด รักษฺ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั่งเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และสานต่อนโยบายจังหวัดภูมิ ข่าวอ้างอิง : https://www.talknewsonline.com/23960/

ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังความกตัญญูต่อครูและปลูกฝังจิตสำนึกของการรักษ์แผ่นดิน รักษ์ป่า ได้อย่างดี   แต่ก็มีหลายเสียงในโซเชียลบอกว่า  สามารถจัดกิจกรรมวันไหว้ครูแบบปกติโดยใช้พานเหมือนเดิม มีข้าวตอก ธูปเทียน หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ดอกเข็มเหมือนเดิมได้ และเพิ่มกิจกรรม ปลูกต้นไม้ไปด้วย ก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งได้

ส่วน รักครู.com เห็นว่า แล้วแต่ความสะดวกของโรงเรียน ครูและนักเรียน ชาวบ้าน ในท้องถิ่นนั้นๆจะเห็นชอบ บางพิธีการก็ควรรักษา บางพิธีการก็ควรรักษาแบบปรับเปลี่ยนให้ง่ายขึ้น ไม่มีผิดมีถูก มีแต่ความตั้งใจดีเท่านั้น

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ

ไหว้ครูด้วยต้นไม้ กิจกรรมไหว้ครูเพื่อฟื้นฟูแผ่นดิน โรงเรียนบ้านละหานค่าย จ.ชัยภูมิ

และในปีนี้ ในเพจ แจ้งข่าวชาวอีสาน  ก็ได้เชิญชวนไว้ว่า  อยากให้ทุกโรงเรียนไหว้ครูด้วยต้นไม้ แบบโรงเรียนบ้านละหานค่าย ที่ทำเป็นปีที่ 2 แล้ว
📌วันนี้(พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562) นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานค่าย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน คณะครู จัดกิจกรรมไหว้ครูด้วยต้นไม้ โครงการปลูกป่าบูชาครู

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button